Maila oss

Boka

Dagens 
aktiviteter

Karta

Frågor

Integritetspolicy

Vårt mål är att behandla dina uppgifter med transparens och respekt. Om du vill ta del av dina uppgifter eller om du vill att vi raderar alla eller delar av dem är du alltid välkommen att höra av dig så löser vi det direkt.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

 • Namn
 • Adress
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • Speciella önskemål och/eller behov som du förmedlar till oss
 • Övriga uppgifter som du lämnar i samband med din bokning och som är nödvändiga för att vi ska kunna tillgodose dina önskemål
 • Personnummer i de fall det behövs för att uppfylla krav från myndigheter
 • Uppgifter för att kunna utföra betalning såsom BG-nummer, bankkonto etc.

Bokningar
Om du bokar eller efterfrågar ett boende, aktivitet eller annan tjänst hos oss behandlar vi dina personuppgifter för att kunna administrera din bokning. Personuppgifter behandlas även för att kunna ta betalt och följa upp din bokning. Speciella önskemål och/eller behov behandlas för att kunna ge dig bästa möjliga service. Vi behandlar endast uppgifter som är nödvändiga för att kunna uppfylla avtalet med dig. När det enligt lag behövs samtycke från dig inhämtar vi samtycke innan vi behandlar uppgifterna. Om du bokar åt annan person ansvarar du gentemot oss att du har tillåtelse från den eller de andra personerna att vi behandlar deras personuppgifter.

Nyhetsbrev och annan form av marknadsföring eller information Om du har godkänt att få nyhetsbrev och annan information från oss behandlar vi dina personuppgifter för att kunna nå dig med information. Om du inte längre vill ha information från oss kan du avregistrera dig via länken längst ner på nyhetsbrevet alternativt kontakta oss på info@hafsten.se.

Cookies
Vår hemsida använder cookies som sparas i din webbläsare fram tills du själv väljer att stänga av dem i inställningarna på din webbläsare eller tills de utgår av sig själva, vanligtvis efter 30 dagar från ditt senaste besök på vår hemsida. I cookies sparas besökshistorik för att underlätta navigering på webben. Cookies används även för webbanalys och statistik. Om du inte vill spara cookies kan du ställa in privatsurfing i din webbläsare för att surfa anonymt. Du kan också radera historiken i din dator eller mobila enhet för att rensa bort cookies och koder från din webbläsare.

Övriga tjänster
Personuppgifterna behandlas för att vi ska kunna utföra efterfrågad tjänst, fakturera utfört arbete, genomföra betalning till leverantör, i förekommande fall rapportera till myndighet samt för att kunna upprätta bokföring.

Säkerhet
Det är viktigt för oss att du som gäst kan känna dig trygg med hur vi behandlar dina personuppgifter. Vi arbetar löpande med tekniska åtgärder och interna rutiner kring behandlingen av personuppgifter för att upprätthålla så stor säkerhet som möjligt kring de personuppgifter vi behandlar.

Överföring till tredje part
Vi lämnar inte ut några personuppgifter till tredje part, däremot använder vi oss av olika molntjänster. Alla leverantörer vi använder oss av i samband med bokningar och marknadsföring följer GDPR. I följande fall kan dock personuppgifter överlåtas:

 • Vi lämnar ut personuppgifter till myndigheter i de fall vi enligt lag är skyldiga att göra det.
 • Om du inte betalar kan vi komma att överföra dina uppgifter i syfte att driva in skulder.
 • I samband med en tvist kan vi överföra dina uppgifter till t.ex. domstol, myndighet och motpart.

Rensning av uppgifter
Vi sparar dina kunduppgifter så länge det krävs eller så länge vi måste enligt lag. Därefter raderar eller avidentifierar vi dina uppgifter på ett säkert sätt så att de inte kan kopplas till dig. Uppgifterna för nyhetsbrev (din e-postadress) sparas så länge kundförhållandet med dig består eller tills dess att du avregistrerar dig (uppgifterna kan behandlas i annat register för andra ändamål). Uppgifter som utgör del av bokföringsmaterial och/eller annan förpliktelse sparas så länge svenska lagar och regler föreskriver.

Ta del av dina uppgifter
Du kan när som helst kostnadsfritt begära att få ut vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Du har även rätt att begära rättelse av dina personuppgifter om du anser att de är felaktiga eller ofullständiga.

Tack för att du skrev upp dig på vårt nyhetsbrev 🙂